Personvernerklæring

Kven me er
kjektilag.no tar ditt personvern alvorleg og har difor ei personvernerklæring. Her kan du lese korleis me handterer personopplysingar og korleis du kan komme i kontakt med oss.

Vår nettadresse er kjektilag.no og det er Bømlo folkebibliotek som står bak sida. Biblioteksjefen er ansvarleg redaktør for internettsida. Databehandlaravtalar regulerer ansvarsområde mellom oss og våre aktuelle leverandørar. Kjektilag.no blir drifta av Synleg AS.

Kva personopplysningar me samlar inn og kvifor me samlar dei inn
Kontaktskjema
Når du fyller ut digitale skjema eller nyttar deg av innlogga tenester vil dine personopplysningar (for eksempel namn eller telefonnummer) bli sendt til oss via e-post.

Opplysningane vil vera tilgjengelege for saksbehandlarar hos oss, og vert nytta til det opphavlege formålet til saka. Avslutta saker kan bli gjort tilgjengeleg i vårt elektroniske arkiv.

Meldingar som blir sendt direkte som e-post, er ikkje kryptert i sendinga. Me oppmodar deg derfor om ikkje å senda teiepliktige, sensitive eller andre fortrulege opplysingar via e-post.

Informasjonskapslar
Informasjonskapslar er små tekstfiler som blir lasta ned til din datamaskin når du besøkjer ei nettside. Me brukar dei for å gje deg ei betre brukaroppleving, og for å samla inn statistikk. Detaljar om informasjonskapslar finn du nedst i personvernerklæringa.

Innsamling av webstatistikk
Me hentar inn avidentifiserbare opplysningar om besøkande på kjektilag.no. Det vil seie at opplysningane vert anonymisert, slik at me ikkje kan spore kva personar som har vore inne på sida. Formålet er å utarbeida statistikk som me brukar for å forbetra kvaliteten på nettsida vår og dei digitale tenestene våre.

Som verktøy brukar me Google Analytics. Eksempel på kva statistikken gjer svar på er: kor mange som les dei ulike sidene våre, kva nettlesarar dei brukar, om dei brukar mobil eller PC, og korleis dei kom til sida vår. Dersom du ikkje vil dele slike data kan du bruke eit tillegg i nettlesaren din. Du kan lese meir om Google Analytics på Google sine sider.

Me nyttar standard-innstillingar, noko som betyr at IP-adressa di blir lagra hos Google, men at den ikkje er tilgjengeleg for oss.

Innebygd innhald frå andre nettsider
Artiklar på denne sida kan inkludere innebygd innhald (f.eks. video, bilde, artiklar, kart, osv.). Innebygd innhald frå andre nettsider oppfører seg på nøyaktig same måte som om den besøkande hadde besøkt nettstaden som det innebygde innhaldet kjem frå.

Disse nettsidene kan samla inn opplysingar om deg, bruka informasjonskapslar eller byggje inn sporingssystem frå ein tredjepart og overvake kva du gjer via det innebygde innhaldet. Dette omfattar også sporing av handlingane dine via det innebygde innhaldet dersom du har ein konto og er logga inn på nettstaden.

Kor lenge me oppbevarer opplysningar om deg
Når det gjeld statistikkformål, så brukar me standardinnstillingane til Google, og der vert informasjonen lagra i maksimalt 26 månadar. Anna informasjon og korrespondanse vert lagra jamfør gjeldande lovverk.

Sikker nettstad
Me brukar SSL-kryptering for å sikra oss betre mot hacking og avlytting. HTTPS gjer at kommunikasjonen mellom nettlesaren i din datamaskin/mobile eining og serveren som driv nettstaden er sikker.

Dine rettar
Dersom du har ein konto på denne nettstaden eller har lagt igjen kommentarar, kan du be om å få ei eksportfil som inneheld personopplysningane me har om deg. Dette omfattar all data du har gitt oss. Du kan også be om at me slettar alle personopplysninger me har om deg. Dette omfatter ikkje opplysningar me er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Kontaktinformasjon
Postadresse: kjektilag.no ved Bømlo Folkebibliotek
Besøksadresse: 5430 Bremnes
Tlf. dagtid: 53 42 32 40
E-post: bibliotek@bomlo.kommune.no

Informasjonskapsel Type Varigheit Skildring
wordpress_test_cookie Informasjonskapseltest Når du lukkar nettlesaren Sjekkar om du har godkjent bruk av informasjonskapslar.
pll_language Språkgjenkjenning 1 år Lagrar kva språk du har valgt. Du får sidene på ditt språk, uansett kvar på nettstaden du navigerer.
wp-postpass Passordgjenkjenning 10 dagar Nokre sider er passordverna, og denne informasjonskapselen gjer at du slepp å skrive inn passord kvar gong du opnar sida.
_ga statistikk 26 mnd Google Analytics. Brukt for å skilje mellom brukarar.
_gadwp 2 mnd WordPress-innstikk. Gjer at det blir kopling mellom nettsida og Google Analytics.
_gat 1 minutt Google Analytics. Brukt for å sjekke forespørselsrate.
_gid 24 timar Google Analytics. Brukt for å skilje brukarar frå kvarandre.
viewed_cookie_policy 1 dag Informasjonskapselsåtvaring. Gjer at du slepp å sjå åtvaringa i botnen, når du først har klikka den bort.