Foto: Jan Rabben

Velkommen til Bømlo!

På Bømlo er det stor aktivitet i frivillige lag og organisasjonar. Du kan delta i idrett, sport, musikk- og songlag, teaterlag, dansegrupper, religiøse organisasjonar, båtlag, gardslag og mange fleire.

Me håpar denne sida kan hjelpe deg å få nye vener. At du kan finna aktivitetar du likar og lag du kan delta i!

Denne internettsida er laga av Bømlo Folkebibliotek. Det er ei gruppe tilflyttarar som har vore med og valgt ut lag og aktivitetar. Så her er det berre ein liten del av frivilligheita på Bømlo som vert presentert.

Kommunen har ei større oversikt over laga på Bømlo.

Sida er ein del av prosjektet «Ein veg inn i samfunnet», som er støtta av Nasjonalbiblioteket.